VYKUROVANIE

VYKUROVANIE

Pre súčasné zariadenia na kúrenie peletami je už ručné zakurovanie minulosťou. Samotné stlačenie gombíka stačí na vytvorenie príjemného tepla. Vykurovacie zariadenie je riadené integrovaným mikroprocesorom.

Pomocou závitového dopravníka sa drevené pelety plne automaticky dopravia v presne stanovenom množstve z priestoru zásobníka do spaľovacieho priestoru. Tu sa elektricky zapália.

Riadiaca jednotka priebežne vypočítava potrebné množstvo peliet a postará sa taktiež o optimálny pomer vzduchu potrebného ku spaľovaniu peliet a prevádzkovú teplotu.

To je zárukou vysoko účinného priebehu spaľovania s nepatrnými emisiami a minimálnym množstvom popola.


Základné zásady používania peliet na vykurovanie

 

  1. Pelety sú vysoko efektívne a vysokovýhrevné palivo, preto ich spaľovaniu treba venovať osobitnú pozornosť!
  2. Pelety odporúčame spaľovať predovšetkým v špeciálnych zariadeniach určených na spaľovanie peliet (kotloch, kozuboch).
  3. Pelety je možné použiť i v jednoduchších zariadeniach, avšak s osobitným zreteľom na bezpečnosť.
  4. Pokiaľ chceme pelety použiť v klasických kotloch, upozorňujeme na pozornosť pri dávkovaní. Nie je možné naplniť veľa peliet naraz do kotla, lebo môže dôjsť k jeho deštrukcii a ohrozeniu zdravia či života.
  5. Ďalšou hlavnou výhodou peliet je možnosť ich plynulého plnoautomatického dávkovania do horeniska.
  6. Pelety k svojmu efektívnemu spáleniu potrebujú prebytok kyslíka a podtlak.
  7. Pelety sa výborne skladujú, nie je vhodné skladovať ich na daždi či v zatekajúcom sklade, lebo sa rozpadnú.
  8. Peletami je potrebné sa naučiť kúriť a potom uspokoja aj najnáročnejších zákazníkov.
  9. Pri spaľovaní peliet je nevyhnutné mať dostatočný ťah spalín do komína.
  10. Pelety neodporúčame spaľovať s uhlím, ale možno ich použiť ako prídavok pri spaľovaní nie najsuchšieho dreva.

 

CHCEM SA DOZVEDIEŤ VIAC O VÝROBE